Желязо като важен метал

Заобиколени сме от метални неща в ежедневието, но едва ли си даваме сметка за стойността им. Печки, перални, автомобили, всякакви домакински уреди и други. Ползата от тях е голяма, докато са в нормално и функциониращо състояние. Какво обаче се случва с тях, когато се износят, остареят или излязат от функционалност. Желязото има голяма стойност като метал. Неговите качества позволяват, то да бъде преработвано многократно, а това става с рециклиране.

Непотребната стара пералня може да донесе още една полза, като за последно. Предадена на скрап тя ще бъде превърната в нови части, от които могат да се създадат нови перални машини. Собственика на такъв уред печели добра парична сума, която му бива изплащана по време на предаване в пункт за скрап.

Желязо има на всякъде. Оглеждайки се по улиците и на паркингите има много места, които са запълнени от стари и неупотребявани автомобили. Тяхното предаване също носи добри доходи на собственика.

Така например за металните отломки, които са останали от ремонта или изхвърлени безразборно на нерегламентирани за целта места могат същ да се предадат за рециклиране.

Всички ръждясали машини, които в нашите очи са безполезни и неупотребявани, стоящи по пътища и на паркингите вече не могат да сапревозни средства. Те са се превърнали в безполезен боклук, но могат да са и полезни, поради съдържащите се големи количества желязо в тях.
Има още

Скрап от алуминий

Известен факт е, че алуминият е метал, който има по-висока стойност, ето, защо предаването му за скрап е от изключително значение. Алуминий се отнася към метали, но бива и вид руда. Той има ценни качества, а свойствата му позволяват неговото рециклиране. След преработки и при многократни такива може да бъде употребяван за производство на други продукти. За алуминият трябва да се знае, че не може да съществува в самостоятелна форма. Той се комбинира с други елементи, а в съчетанието му с кислород, се преобразява в твърд метал познат като корунд.

За отделяне на алуминий се използват различни преработвателни фабрики и комбинати. Производството му преминава през електролиза на разтвор стопен криолит и самия алуминиев оксид, в резултат, от което се образува алуминия. За да стане това обаче се налага температурата на производствения процес да достигне до 1000 градуса, а това става, чрез електрически пещи с графитни електроди. В резултат от отделянето на кислород се получава течен алуминий.

Натрупванията на алуминия в пещта при преработка и като цял процеса на рециклирането му изисква големи количества електроенергия. От отделената такава се извършват множество други действия така рециклирането на алуминий има първостепенно значение, защото спомага за пестенето на енергия. При преработка на алуминий с боксит се изразходват по-големи количества енергия, а това става от преработката сами на известен брой алуминиеви кутии, например. С преработка на алуминиеви кутии и други предмети се пестят големи количества на бензин, които биха послужили за други цели.
Има още

Какво се случва със скрап индустрията в България през изминалите години

По въпроси свързани с отпадъците на метали започна все по-масово да се шуми. Цени, наредби за защита на околната среда, спешни реформи в управлението на отпадъците, зетоста на лицата в сектора за скрап индустрия и още много неща са ежедневно на ред и чакат своите отговори.

Българска стопанска камара, Българска асоциация по рециклиране, Българска асоциация на металургичната индустрия, Българска камара „Феникс ресурс“ и Асоциация на рециклиращата индустрия, очакват промените и са в готовност за финансиране на нови площадки за скрап, които се планират да бъдат направени със средства от „Околна среда“ програмата.

Промените в скрап индустрията засягат всички сектори и цялата верига за скрап преработването. В тях търговците на скрап имат своите предпочитания за гаранти, а намаляване ръста на преработвани метали през изминалата година, не дава основание за положителни резултати.

Всичко това колони към спад като цяло в преработвателната индустрия и значително покачване на цените на скрап продуктите.

И ако засегнатите страни са много повече от предвижданите, то петте организации засилват нуждата от коментар на промените в Закона по проекта за допълнения и изменения на отпадъците.
Има още

Защо е важно рециклирането

За да бъдем отговорни пред природата, както и пред обществото е нужно да променим изцяло действията си. Замърсяването на околната среда е резултат изцяло от дейността на човека. Отпадъците, които десетилетия наред са изхвърляни в околната среда, дават своето отражение върху цялостната екологична обстановка на нашата планета.

Действията, които можем да предприемем са само едни – пълно рециклиране на отпадъците. Трябва да се отбележи, че най-големите замърсители на природата са промишлените предприятия, които не могат да поемат пълния процес по рециклирането на своите отпадъци. Повечето хора, дори и тези, които не притежават собствени автомобили, са наясно с замърсяването, което причинява всяка кола. Големите градове се оказват и най-мръсни и не толкова привлекателни, именно заради проблема със броя на автомобилите и свързаното с това замърсяване.

Всеки автомобил може да бъде рециклиран, като се използват почти всички негови части за повторна обработка. За разлика от преди, днес големите хранилища на отпадъци разполагат с модерна техника, която позволява рециклирането на отделните автомобилни части, както и на купетата на колите. Това неимоверно много улеснява промишлеността, която получава суровина за нова обработка. Процесът се затваря и крайните потребители получават стоки, които могат да бъдат и на по-ниска цена, но със същото качество, именно защото са били рециклирани.
Има още