Скрап от алуминий

Известен факт е, че алуминият е метал, който има по-висока стойност, ето, защо предаването му за скрап е от изключително значение. Алуминий се отнася към метали, но бива и вид руда. Той има ценни качества, а свойствата му позволяват неговото рециклиране. След преработки и при многократни такива може да бъде употребяван за производство на други продукти. За алуминият трябва да се знае, че не може да съществува в самостоятелна форма. Той се комбинира с други елементи, а в съчетанието му с кислород, се преобразява в твърд метал познат като корунд.

За отделяне на алуминий се използват различни преработвателни фабрики и комбинати. Производството му преминава през електролиза на разтвор стопен криолит и самия алуминиев оксид, в резултат, от което се образува алуминия. За да стане това обаче се налага температурата на производствения процес да достигне до 1000 градуса, а това става, чрез електрически пещи с графитни електроди. В резултат от отделянето на кислород се получава течен алуминий.

Натрупванията на алуминия в пещта при преработка и като цял процеса на рециклирането му изисква големи количества електроенергия. От отделената такава се извършват множество други действия така рециклирането на алуминий има първостепенно значение, защото спомага за пестенето на енергия. При преработка на алуминий с боксит се изразходват по-големи количества енергия, а това става от преработката сами на известен брой алуминиеви кутии, например. С преработка на алуминиеви кутии и други предмети се пестят големи количества на бензин, които биха послужили за други цели.

Алуминият като метал е скъп и има висока цена, дори събиран като отпадъчни материали.

За самата преработка, рециклирането на алуминий могат да участват всякакви елементи. При пълното им разтопяване идва ред на отливките, а по този начин, преминавайки в твърда форма материала бива приготвян за множество други дейности, където намира широко приложение. Алуминият може да се преработва многократно, а това го прави още по ценен метал.