Какво се случва със скрап индустрията в България през изминалите години

По въпроси свързани с отпадъците на метали започна все по-масово да се шуми. Цени, наредби за защита на околната среда, спешни реформи в управлението на отпадъците, зетоста на лицата в сектора за скрап индустрия и още много неща са ежедневно на ред и чакат своите отговори.

Българска стопанска камара, Българска асоциация по рециклиране, Българска асоциация на металургичната индустрия, Българска камара „Феникс ресурс“ и Асоциация на рециклиращата индустрия, очакват промените и са в готовност за финансиране на нови площадки за скрап, които се планират да бъдат направени със средства от „Околна среда“ програмата.

Промените в скрап индустрията засягат всички сектори и цялата верига за скрап преработването. В тях търговците на скрап имат своите предпочитания за гаранти, а намаляване ръста на преработвани метали през изминалата година, не дава основание за положителни резултати.

Всичко това колони към спад като цяло в преработвателната индустрия и значително покачване на цените на скрап продуктите.

И ако засегнатите страни са много повече от предвижданите, то петте организации засилват нуждата от коментар на промените в Закона по проекта за допълнения и изменения на отпадъците.

Те предлагат в парламента, правителството и МОСВ, да бъдат разгледат вероятности за промени в споменатия закон. За страните, които са повлияни от скрап индустрията е нужно да отпадне изискването от физически лица, които предават отпадъци безвъзмездно, с битов характер на общински площадки.

Към множесвото искания и предложения се нареждат и въпроси засягащи безкасово плащане за скрап, които вещаят облекчения в процедури по издаване на разрешение за оползотворяване на метали и не опасни отпадъци. Целите на бизнеса с метали, скрап индустрията се свежда до довеждане на нивата в облекчен режим, в който работодателите да бъдат поощрени с банкова гаранция и по-този начин да бъде облекчена административната тежест върху скрап дейностите.

За работодателите са последвали не положителни резултати не отдавна от прилагането на закона. Според тях броят на площадките за черни и цветни метали, скрап е намалял драстично под санитарния минимум и достига процентната стойност от 65%. И ако в миналите години скрап площадки е имало около 2 300, то те днес наброяват 900. Това е значително недостатъчно за оползотворяване на отпадъци и поставя под съмнение работата на преработваща индустрия като цяло, а това от своя страна крие голям риск от замърсяване на цели области и е заложено в черния и сив сектор преработване и търговия на метали.